Finnish Photo Awards 2023-kilpailun säännöt

Finnish Photo Awards 2024 aukeaa latauksille 2.8.2024, 2024 säännöt julkaistaan kesällä

FINNISH PHOTO AWARDS 2023- KILPAILU

Kilpailussa palkitaan Suomen kovimmat valokuvaajat sekä jaetaan paikat Suomen joukkueeseen World Photographic Cup – kilpailuun 

SÄÄNNÖT

Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Suomen Ammattivalokuvaajat ry

Kilpailun tavoite
Finnish Photo Awards -kilpailun tavoite on löytää ja palkita Suomen parhaat valokuvaajat ja valokuvat. Tämän lisäksi kilpailun kautta muodostetaan myös Suomen joukkue World Photographic Cup – kilpailuun.

Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville valokuvaajille (tai ulkomaille asuville Suomen kansalaisille), niin ammattilaisille kuin taitaville harrastajille, osallistuminen ei edellytä Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n jäsenyyttä. Kilpailukuvien kuvauspaikka ja -aika ovat vapaat. Finnish Photo Awards – kilpailun kategoriat ovat samanarvoisia keskenään, minkä tahansa kategorian voittajalla on mahdollisuus voittaa koko Finnish Photo Awards –kilpailu (tämä ei koske pääkilpailusta erillistä Digitally Created Images -kategoriaa)

Kilpailun kategoriat
Kilpailun 11 kategoriaa ovat commercial (mainoskuva), classical portrait ja creative portrait (muotokuva), children (vauvat ja pienet lapset), domesticated animals (lemmikkieläimet ja ’kesyt eläimet’) illustration / digital art / fine art (kuvituskuva, digitaalinen taide sekä taidekuva), nature /landscape (luontokuvat /maisemat) nature/wildlife) (luontokuva/ villieläimet), reportage (reportaasi ja lehtikuvat) sports (urheilukuva) sekä wedding (hääkuva).

Lisäksi pääkilpailun ulkopuolisena kategoriana on koeluontoisesti mukana digitally created images kategoria, johon osallistuvat kuvat on luotu erilaisilla keinoälyn menetelmillä. Tämän kategorian kuvat eivät ole mukana pääpalkinnosta kisattaessa eikä näitä kuvia arvioida printteinä finaalitapahtumassa, mutta kategorian parhaat palkitaan Finnish Photo Awards -gaalassa.

Kaikkiin varsinaisiin kilpailukategioroihin pätee sama sääntö, kuvan aiheiden ja elementtien tulee olla tekijän itsensä kuvaamia. Jos kuva on osittain tai peräti kokonaan on luotu tekoälyohjelmalla, se tulee sijoittaa digitally created images -kategoriaan. Tekoälyyn perustuvia editointityökaluja voi käyttää kun niillä käsitellään kuvaajan itsensä ottamia kuvaelementtejä. Kolmannen osapuolen ( esim. kuvapankkikuva tai puhtaasti tekoälyllä tehty kuva) tuottamia kuvia ei sallita kilpailukuvissa, paitsi digitally created images – sarjassa.

Commercial Kuvat voivat olla omia projekteja tai yritykselle tai mainostoimistolle tehtyjä kuvia, joiden tarkoitus on esitellä tuotetta, brändiä tai yritystä, tai ne voivat olla mainos-, muoti-, meikki-, kampaus-, ruoka-, arkkitehtuuri- tai yrityskuvia. Kuvien käsittelylle ei ole rajoituksia (huom! edellisessä kappaleessa mainittu), mutta lisättyä tekstiä kuvissa ei saa olla.

Classical Portrait Klassisia muotokuvia, joissa valaisu, mallin persoona ja ilme sekä mallinohjaus ovat keskeisessä osassa. Kuvankäsittely on sallittua, mutta sen ei tule varastaa kuvan pääroolia. Kuvassa voi olla 1 tai useampi ihminen.

Creative Portrait Muotokuvia, joissa stailaus ja kuvankäsittely ovat merkittävässä osassa lopullista kuvaa. Kuvassa voi olla 1 tai useampi ihminen.

Children Tämän sarjat kuvat lapsikuvia vauvoista ja alle 8-vuotiaista lapsista. Kuvien tulee ilmentää lapsen persoonaa ja/tai lapsuutta. Kuvassa voi olla useampiakin henkilöitä, mutta pääosassa on vauva/lapsi. Isompien lasten muotokuvat tulee ohjata portrait -sarjoihin.

Domesticated animals Lemmikki-sarjan kuvissa pääosassa on vähintään yksi eläin, jonka olemassaolo perustuu ihmisen huolenpitoon (lemmikkieläin, maatilan eläin, eläintarhassa oleva eläin). Kuvankäsittely on sallittua, mutta sen ei tule varastaa kuvan pääroolia.

Illustration / digital art / fine art Tämän sarjan kuva on graafinen esitys mistä tahansa käsitteestä tai aiheesta. Kuva voi kertoa tarinan, kuvittaa otsikon, toiminnan tai käsitteen. Sarjan kuvien käsittelylle ei ole rajoitteita.

Nature /Landscape Tämän sarjan kuvien tulee esitellä luonnon ja maisemien monimuotoista kauneutta. Kuvissa voi esiintyä esimerkiksi luonnonmaisemia, kaupunkimaiseimia, erilaisia kasveja tai puita, luonnossa näkyvien tekstuurien lähikuvia tai vaikkapa tähtitaivasta Myös ilma ja macrokuvat kuuluvat tähän sarjaan. Maisemakuvat voivat olla panoraamoja. Kuvien käsittelyssä sallitaan vain kontrastien ja värien valoisuuden ja sävyjen säätäminen, kuvan rajaaminen sekä alueellinen tummennus tai vaalennus. Kuvan sisältöä ei muutoin saa muuttaa tai käsitellä. Kuvamanipulaatiot ja kollaasit eivät ole sallittuja. Monivalotuksen käyttö dynamiikan lisääjänä on hyväksytty.

Nature / Wildlife tämän sarjan kuvissa esiintyvien villieläinten tulee olla kuvattu luonnonmukaisessa ympäristössään (ei esim. eläintarhassa). Käsittelyn suhteen ohjeet samoin kuin maisemakuvien kategoriassa

Reportage Tämän sarjan kuvien tulee kertoa totuudenmukainen kertomus esimerkiksi uutisasiasta tai tapahtumasta (ei kuitenkaan rajoittuen vain näihin). Kuvien käsittelyssä sallitaan vain kontrastien ja värien valoisuuden ja sävyjen säätäminen, kuvan rajaaminen sekä alueellinen tummennus tai vaalennus. Kuvan sisältöä ei muutoin saa muuttaa tai käsitellä. Kuvamanipulaatiot ja kollaasit eivät ole sallittuja.

Sports Tämä kategoria on tarkoitettu kaikelle urheiluun liittyvälle valokuvaukselle, toimitukselliselle tai taiteelliselle valokuvaukselle, joka sisältää mitä tahansa kilpailu- tai vapaa-ajan urheilua. Kuvien käsittelyssä sallitaan vain kontrastien ja värien valoisuuden ja sävyjen säätäminen, kuvan rajaaminen sekä alueellinen tummennus tai vaalennus. Kuvan sisältöä ei muutoin saa muuttaa tai käsitellä. Kuvamanipulaatiot ja kollaasit eivät ole sallittuja.

Wedding Sarjan kuvien tulee olla kuvattu aidoissa/todellisissa häissä. Kuvien tulisi heijastaa kuvassa esiintyvien henkilöiden persoonallisuutta, lisäksi kuvissa tulee näkyä myös joku selkeä referenssi häihin. Kuvat voivat olla hääpotretteja tai dokumentaarisia hääkuvia.

Digitally created images Tämän sarjan kuvat ovat joko valtaosin tai kokonaan luotu erilasilla tekoäly-, 3D- tai vastaavilla ohjelmilla.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan lataamalla kuvatiedostot sähköiseen kilpailujärjestelmään osoitteessa www.finnishphotoawards.fi 11.-25.8.2023 välisenä aikana.
Kilpailija voi osallistua joko yhteen tai useampaan kategoriaan ja lähettää niihin haluamansa määrän kuvia. Kilpailutyöt ladataan digitaalisina tiedostoina, joiden teknisestä toimivuudesta osallistuja on vastuussa. Kuvat ladataan jpg-muodossa, kuvan pitkän sivun pikselimäärä 4000 pikseliä.
Kilpailukuvien tulee olla anonyymejä, eivät saa siis sisältää signeerauksia/logoja, mutta kullekin kilpailukuvalle tulee antaa nimi.
Kun kuvalla on osallistuttu Finnish Photo Awards -kilpailuun, kyseisellä kuvalla tai sen kanssa läheisesti samanlaisella (samasta kuvaustilanteesta olevalla) kuvalla ei voi enää osallistua kisaan kuluvana vuonna tai tulevina vuosina.
Kilpailukuvien sisältö ei saa olla loukkaava, uhkaava, lainvastainen tai sisältää pornografista materiaalia.

Palkitseminen
Finnish Photo Awards -kilpailussa on 11 varsinaista kilpailukategoriaa, joista jokaisesta tuomaristo valitsee kolme mitalistia; kulta-, hopea- ja pronssimitalistin. Mikäli finalistien joukossa on useampi kuin kolme valokuvaajaa, jotka ovat saavuttaneet finaalissa kuvallaan vähintään 83 pistettä, palkitaan tämän pistemäärän saavuttaneet, mutta mitalisijojen ulkopuolelle jääneet valokuvaajat kunniamaininnalla.
Koska finaaliin pääsee kymmenen parasta valokuvaajaa per kategoria, ensimmäisen kierroksen arvioinnin perusteella yhdeltä ja samalta tekijältä saattaa kuitenkin olla 10 korkeimman pistemäärän joukossa useampi teos. Koska finaaliin pääsee vain yksi kuva per valokuvaajaa, nämä mahdolliset muut pisteiden perusteella 10 kärjessä olleet valokuvat palkitaan myös kunniamaininnoin.
Kilpailun kokonaisvoittajan tuomaristo valitsee kategoriavoittajien joukosta. Kategoriansa voittaneet kuvat arvioidaan uudelleen ja tätä kautta muodostuu kilpailun kokonaisvoitto. Kokonaiskilpailun voittaja saa 1000€:n suuruisen rahapalkinnon, kategorioiden voittajat puolestaan palkitaan mitaleilla ja kunniakirjoilla sekä mahdollisilla kilpailun yhteistyökumppanien lahjoittamilla palkinnoilla. Mikäli kilpailun palkintoihin tulee muutoksia esimerkiksi mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa tehtävien sopimusten myötä, niistä tiedotetaan erikseen.
Lisäksi kilpailun finaalissa olleista kuvista muodostetaan Suomen maajoukkue World Photographic Cup -kilpailuun. Lisätietoja World Photographic Cup -kilpailusta ja joukkueesta tuonnempana säännöissä.

Kuvaajan vastuu
Kuvien tulee olla osallistujan itsensä ottamia valokuvia. Kuvat eivät voi olla peräisin workshop- tai koulutustilanteesta. Kuvaajalla on oltava kuviin ja niiden julkaisemiseen täydet oikeudet. Kilpailijalla tulee olla kuvassa esiintyviltä malleilta tms. lupa kuvan käyttämiseen kilpailutarkoituksessa. Jos kilpailuun osallistuva teos on koostettu useammasta valokuvasta, on kuvaajalla oltava oikeudet myös kaikkiin osakuviin. Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
Kilpailuun osallistumalla valokuvaaja hyväksyy sen, että hänen tietonsa kerätään kilpailujärjestelmään. Hänen nimensä julkaistaan mahdollisesti palkittavien kuvien yhteydessä. Lisäksi siinä tapauksessa, että kuvat päätyvät WPC-joukkueeseen, yhteystiedot toimitaan eteenpäin WPC:n kilpailujärjestelmään.
Kaikista finaalikuvista tulee toimittaa RAW-kuvat sekä kameran exif-tiedostot, tästä annetaan tarkemmat tiedot finaaliin kutsumisen yhteydessä.

Osallistumismaksut
Osallistumismaksu suoritetaan luottokorttimaksuna kuvien lataamisen yhteydessä, osallistumismaksu on 20€/kuva SAV:n jäseniltä ja 25€/kuva muilta.
Mikäli sinulla ei ole luottokorttia, ota yhteyttä kilpailun järjestäjään vaihtoehtoisen maksutavan järjestämiseksi, toimisto(at)ammattivalokuvaajat.fi
Jos kuva joudutaan syystä tai toisesta hylkäämään kilpailusta (esimerkiksi kuva on sääntöjen vastainen, printtikuva ei ole saapunut perille lopulliseen arviointitilaisuuteen tms.), hylkäys ei oikeuta osallistumismaksun palautukseen.

Latausaika ja osoite
Lataa kilpailukuvasi 11.–25.8.2023 https://finnishphotoawards.fi latausaika päättyy viimeisenä päivänä klo 18.

Kilpailun voittajien valinta
Kilpailukuvat arvioi ja pisteyttää ensimmäisessä vaiheessa kansainvälinen kahdeksanhenkinen tuomaristo, yhdeksäntenä, äänivallattomana jäsenenä toimii päätuomari. Kuvat arvioidaan aina anonyymisti eli tuomariston jäsen ei kuvaa arvioidessaan tiedä kenen kuvasta on kysymys. Tuomaristo arvioi kuvien visuaalista vaikuttavuutta, teknistä osaamista, sommittelua sekä omaperäisyyttä ja luovuutta. Arvioinnissa käytetään pisteasteikkoa 0-100 pistettä.
Tuomaristo arvioi kuvat ensimmäisellä arviointikierroksella tiedostoina. Ensimmäiseltä arviointikierrokselta finaaliin selviytyy kunkin kategorian 10 parasta valokuvaajaa, joiden teokset tullaan arvioimaan printteinä yleisölle avoimessa arviointitilaisuudessa. Toisella kierroksella avoimessa arviointitilaisuudessa kuvat arvioi kansainvälinen nelihenkinen tuomaristo päätuomarin johdolla. Päätuomari on koko kisan ajan sama ja toisen kierroksen tuomarit ovat olleet mukana kilpailussa jo ensimmäisellä arviointikierroksella
Finaaliin päässeiden kuvien tekijöihin otetaan yhteyttä viikolla 38 ja heitä pyydetään toimittamaan printit lopullista arviointia varten. Printtien tulee olla kooltaan 50 cm pidemmältä sivultaan. Printin tulee myös olla pohjustettuna min 3mm – max 7mm kapalevylle tai vastaavalle kevyelle materiaalille (ei akryyliä, alumiinilevyjä tms). Kuvia ei saa kehystää eikä niiden takapuolella saa olla ripustuskoukkuja. Kuvien tulee olla koko kuva-alan kokoisia eli ne eivät saa sisältää digitaalisia paspatuureja.
Kuvat tulee toimittaa joko postitse ovelle-pakettina tai Matkahuollon kautta osoitteeseen Suomen Ammattivalokuvaajat ry Kalevan puistotie 23 A, 33500 Tampere 13.10.2023 mennessä (kuvien tulee siis olla perillä viimeistään silloin). Jos haluat toimittaa kuvat perille henkilökohtaisesti, sovi toimitusajasta toimisto(ät)ammattivalokuvaajat.fi tai 0504399439.
Finaaliin päässeet kilpailukuvat saavuttavat lopullisen pistemääränsä lähiarviointipäivänä.

Näyttely
Kilpailussa palkituista kuvista voidaan koostaa näyttely

Tulosten julkistaminen
Kilpailun tulokset julkistetaan Finnish Photo Awards –palkintogaalassa 21.10.2023 Tampereella.

Järjestäjän vastuu
Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.

Järjestäjän oikeudet kuvien käyttöön
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten.
Järjestäjällä ja tiedotusvälineillä on oikeus julkaista finalistien kuvat ilman erillistä korvausta lehdissä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa kilpailun tulosten, näyttelyn esittelyn sekä kilpailun tulevien vuosien mainonnan yhteydessä. Kilpailukuvien muusta käytöstä sovitaan niiden tekijän kanssa.
Järjestäjällä on oikeus käyttää Finnish Photo Awards -kokonaisuuteen kuuluvia töitä ilman eri korvausta myös myöhemmin mahdollisesti järjestettävissä näyttelyissä.

World Photographic Cup
http://www.worldphotographiccup.org
World Photographic Cup on kansainvälinen valokuvakilpailu, jossa eri maiden huippuvalokuvaajista koostuvat maajoukkueet kisaavat toisiaan vastaan. Joukkue muodostuu 30 kuvasta, jotka edustavat 10 eri kategoriaa (kussakin kategoriassa 3 kuvaa). Yksittäiseltä kuvaajalta voi olla vain yksi kuva per kategoria eli joukkueen kokoonpanon ääripäät ovat joko 1 kuva 30 yksittäiseltä valokuvaajalta ja 3 kuvaa 10 eri valokuvaajalta tai mikä tahansa vaihtoehto tästä välistä.

Suomen joukkue World Photographic Cup – kilpailuun muodostuu FPA -finalistikuvien joukosta sen perusteella, mitkä kuvat tuomaristo valitsee sekä mitkä täyttävät WPC-kilpailun säännöt (WPC:ssä on tiukat säännöt ei-valokuvallisten, tietokoneella luotujen elementtien käyttämisestä). WPC:hen lähtevistä kuvista pitää olla saatavilla sekä RAW että exif -tiedostot. WPC-joukkueen kokoonpano julkistetaan erikseen Finnish Photo Awardsin päättymisen jälkeen.
World Photographic Cup -kilpailussa hääkuvasarja on jaettu vielä kahteen osaan, Finnish Photo Awardsissa on toistaiseksi mukana vain yksi sarja hääkuville. Kyseiseen sarjaan osallistuneiden, lähtökohtaisesti finaaliin yltäneiden kuvien joukosta valitaan kuvat WPC:n molempiin hääkuvasarjoihin.

Mikäli sinulla on kysymyksiä säännöistä tai kilpailuun osallistumisesta, ota yhteyttä toimisto(at)ammattivalokuvaajat.fi tai 050 4399439.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus perusteltuihin sääntömuutoksiin.

 

 

 

Yhteistyössä mukana:

(c) Suomen Ammattivalokuvaajat Ry